Připravte žáky opravdu pro život. Pomocí metodik, pracovních listů a on-line lekcí představíte žákům témata finanční gramotnosti tak, že poznatky budou co nejvíce vztažené na jejich reálný život. Zjistí, jaká je skutečná hodnota peněz a jak s nimi zacházet, kolik běžný člověk vydělává, jak vypadá rodinný rozpočet, jak nenaletět podvodníkům, na co si dát pozor při koupi a financování auta či domu, a získají mnoho dalších praktických zkušeností. Materiály můžete využít navíc průřezově v různých předmětech: občanské výchově, matematice, ale i fyzice (úspory energie), zahrnují také většinu průřezových témat z RVP (např. osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana).

Ukázková lekce

Spustit

Ukázky