Registrace

Mám kód

Objednávka

Objednat

Stručný úvod k finanční gramotnosti

Finanční gramotnost je nezbytnou součástí dnešní výuky. Jejím cílem je orientace žáků a studentů ve správě osobních financí v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové. Téma finanční gramotnosti můžete zapojit do výuky průřezově napříč RVP (matematika a její aplikace, výchova k občanství, mediální výchova).

Jedním okem k lekcím finanční gramotnosti

Speciální výuka finanční gramotnosti má za úkol pomoci žákům/studentům zorientovat se v základních finančních produktech prostřednictvím případových studií, které vycházejí z praktických situací. Pomocí inovativní metodiky, pracovních listů a on-line lekcí budou žáci/studenti velmi dobře připraveni na budoucí život. Lekce mají návaznost zejména na předměty občanská výchova / základy společenských věd a matematika. Výuka je velmi efektivní, je založená na modelu učení E-U-R (evokace – uvědomění – reflexe), stimuluje logické myšlení a uvažování.

K výuce finanční gramotnosti poskytujeme kompletně zpracované materiály, tedy propracované metodiky, atraktivní pracovní listy a 10 e-learningových lekcí. Všechny materiály jsou ověřené v praxi a pomohou Vám naplnit Váš ŠVP. Prostřednictvím těchto podkladů vytvoříte kvalitní podmínky pro budování finanční gramotnosti žáků/studentů.

Připravte žáky opravdu pro život – nově nabyté znalosti a dovednosti využijí ve svém každodenním životě.